Trung tâm hỗ trợ và chăm sóc khách hàng

Kênh thông tin hỗ trợ

Skype: osdsupport
Hotline: 0932 224 911

Cách khắc phục lỗi thường xảy ra khi cài XAMPP

18.08.2016     316

Lỗi mà người dùng thường gặp phải là khi tắt tường lửa cũng như đổi cổng của Skype, người dùng vẫn không thể kết nối được localhost và hiện lên nội dung 404 NOT FOUND.

Ta có thể sửa bằng cách:

Vào giao diện Control Panel của XAMPP

Cách khắc phục lỗi thường xảy ra khi cài XAMPP

Bước 1: Trong XAMPP Control Panel, ở mục Apache, chọn Config button, sau đó chọn Apache(httpd.conf). Sau khi file note http.conf  hiện ra, tìm đến dòng

Listen 80

Thay đổi số 80 thành các số cổng khác mà bạn muốn, ở đây mình chuyển thành 8080.

Vẫn ở file http.conf, tìm đến dòng:

ServerName localhost: 80

Và chuyển thông số 80 thành 8080:

ServerName localhost:8080

Bước 2: Trong XAMPP Control Panel, ở mục Apache, chọn Config button một lần nữa, sau đó chọn Apache(httpd-ssl.conf). Sau khi file note hiện ra, tìm đến dòng

Listen 443

Chuyển 443 thành cổng mà bạn muốn, ở đây mình sẽ chuyển thành 4433:

Listen 4433

Vẫn ở file đó, tìm đến dòng:

<VirtualHost  _default _:443>

ServerName localhost:433

Chuyển thông số 443 thành 4433

<VirtualHost  _default _:4433>

ServerName localhost:4333

Nhớ lưu lại file note sau khi sửa thành công!

5 bầu chọn / điểm trung bình: 3
SEO là gì? Bạn đã hiểu chính xác về SEO chưa tìm hiểu ngay