Skip to content

Tin tức

Bộ Công thương hướng dẫn thủ tục sang nhượng, chuyển quyền sử dụng website

Bộ Công thương hướng dẫn thủ tục sang nhượng, chuyển quyền sử dụng website
26/04/2017 osdvn234883 lượt đọc
Theo Bộ Công Thương, muốn chuyển nhượng một website đã đăng ký với Bộ Công Thương cho công ty khác, người chuyển nhượng cần thực hiện đăng nhập vào tài khoản trên...
Đọc tiếp

Đã khắc phục xong 100% kênh truyền cáp quang biển AAG

Đã khắc phục xong 100% kênh truyền cáp quang biển AAG
06/04/2017 osdvn41938 lượt đọc
13h ngày 6-4-2017, kênh cáp quang AAG đã được khắc phục sau 47 ngày gặp sự cố, phục hồi lại 100% tốc độ của kênh truyền, tốc độ internet của Việt Nam chưa được cải...
Đọc tiếp