Trung tâm hỗ trợ và chăm sóc khách hàng

Kênh thông tin hỗ trợ

Skype: osdsupport
Hotline: 0932 224 911

Cách đính kèm file vào nội dung trong thư

18.08.2016     243

Sau khi hoàn thành các nội dung trong thư, muốn đính kèm 1 tệp nào đó. Ta chọn biểu tượng kẹp ghim để thêm tệp

Cách đính kèm file vào nội dung trong thư

Sau đó, nhấn chọn Open, chờ để tệp được đính kèm vào thư tùy theo dung lượng đính kèm.

Sau khi đính kèm tệp tin xong, chúng ta làm theo các bước trong hướng dẫn gửi email trong Zoho để có thể gửi email cho người khác.

3 bầu chọn / điểm trung bình: 2
SEO là gì? Bạn đã hiểu chính xác về SEO chưa tìm hiểu ngay