Trung tâm hỗ trợ và chăm sóc khách hàng

Kênh thông tin hỗ trợ

Skype: osdsupport
Hotline: 0932 224 911

Hướng dẫn quản lý tài khoản FTP trên host

18.08.2016     274

Các bạn chọn FTP Management trong Account Manager

Trong phần FTP Management sẽ có danh sách các FTP Account, với mỗi FTP Account  bạn có 4 quyền quản lý đó là đổi mật khẩu (change password)vô hiệu hóa tài khoản (suspend), Gỡ bỏ vô hiệu hóa (Unsuspend)  Xóa tài khoản (Delete Selected)

1. Để thực hiện việc đổi mật khẩu Account FTP trên của bạn.

Trên giao diện FTP Management,  lựa chọn tài khoản FTP Account muốn đổi mật khẩu. Trong Modify FTP Account gõ mật khẩu mới vào phần Password sau đó nhấn Modify.

2. Để vô hiệu hóa tài khoản FTP, trên giao diện FTP managerment  bạn lựa chọn tài khoản muốn vô hiệu hóa và nhấn nút Suspend để thực hiện việc vô hiệu hóa tài khoản FTP đó.

3. Gỡ bỏ vô hiệu hóa 1 tài khoản đang bị khóa, chú ý : các tài khoản đang bị vô hiệu hóa sẽ có dấu chấm than như trong hình.Để gỡ bỏ vô hiệu hóa bạn chọn nút Unsuspend.

4. Xóa bỏ một tài khoản , bạn chọn tài khoản FTP cần xóa và nhấn nút Delete  (chú ý , tài khoản mặc định cung cấp cùng hosting không thể xóa được)

3 bầu chọn / điểm trung bình: 2

Tin liên quan

SEO là gì? Bạn đã hiểu chính xác về SEO chưa tìm hiểu ngay