Skip to content
13
01/20

Hướng dẫn kết nối SFTP để upload sữ liệu bằng File Zilla trên Windows

Hướng dẫn kết nối SFTP để upload sữ liệu bằng File Zilla trên Windows
SFTP là chữ viết tắt của cụm từ Secure File Transfer Protocol hoặc SSH File Transfer Protocol. Nó là một giao thức mạng mặc định sẵn trên Linux giúp bạn có thể upload hoặc download dữ liệu trên máy chủ. Nhưng các dữ liệu được trao đổi sẽ bị mã hóa trước khi chuyển đến máy chủ hoặc máy khách, giao thức này hoạt động tương tự như SSH và an toàn hơn so với FTP. Bạn cũng có thể sử dụng giao thức này để sửa, tạo hoặc xóa các tập tin và thư mục trên máy chủ Linux.

Đầu tiên bạn phải thực hiện kết nối tới VPS

Ngay khi chạy chương trình FileZilla, bạn điền các thông số kết nối đến server như sau:

  • Host: có dạng sftp://domain.com hoặc sftp://221.21.22.34
  • Username: là username kết nối tới VPS
  • Password: mật khẩu kết nối VPS
  • Port: mặc định 22 ( nhưng các VPS có thể cài đặt khác với port 22 )

Cuối cùng nhấn nút Quickconnect để kết nối. Kết nối thành công nó sẽ hiển thị ra như thế này.

Lưu ý: đôí với một VPS hosting có thể có nhiều domain. Ở đây tôi chọn thuvientamlinh.com

Điều hướng trên máy tính của bạn

Việc điều hướng trên máy tính của bạn được thực hiện rất đơn giản với các thư mục và cây thư mục được hiển thị ở 2 bên cửa sổ chính của Filezilla. Trong đó, phía bên tay trái là các dữ liệu trên máy tính của bạn và bên tay phải là các dữ liệu có trên VPS host.

Nếu bạn muốn upload dữ liệu lên host qua SFTP, bạn di chuyển chuột đến vị trí của tập tin cần upload trên máy tính của bạn, ấn chuột phải vào file/ảnh và chọn Upload hoặc đơn giản hơn là bạn có thể kéo thả vào mục bên phía hosting.

Chúc các bạn thành công!

5/5 (1 bầu chọn)