Trung tâm hỗ trợ và chăm sóc khách hàng

Kênh thông tin hỗ trợ

Skype: osdsupport
Hotline: 0932 224 911

Hướng dẫn cấu hình mail tự động trả lời khi nhận được thư từ khách hàng

18.08.2016     264

Autoresponder : là 1 chức năng trong DirectAdmin cho phép bạn cài đặt tự động gửi mail trả lời cho khách hàng khi vừa nhận được thư mới.

Trên giao diện DirectAdmin , bộ phận Email  Management ,  bạn chọn mục AutoRespon

Tiếp tục chọn mục Create new autoresponder

Tới đây các thông tin trả lời tự động sẽ được yêu cầu nhập

2 bầu chọn / điểm trung bình: 3
SEO là gì? Bạn đã hiểu chính xác về SEO chưa tìm hiểu ngay