Trung tâm hỗ trợ và chăm sóc khách hàng

Kênh thông tin hỗ trợ

Skype: osdsupport
Hotline: 0932 224 911

Hướng dẫn cấu hình mail tự động trả lời khi nhận được thư từ khách hàng

18.08.2016     279

Autoresponder : là 1 chức năng trong DirectAdmin cho phép bạn cài đặt tự động gửi mail trả lời cho khách hàng khi vừa nhận được thư mới.

Trên giao diện DirectAdmin , bộ phận Email  Management ,  bạn chọn mục AutoRespon

Tiếp tục chọn mục Create new autoresponder

Tới đây các thông tin trả lời tự động sẽ được yêu cầu nhập

Trong đó

Responder Address: mail sẽ tự động gửi thư trả lời khách hàng khi nhận được thư mới
Responder Message: nội dung email sẽ được gửi tự động
Tích vào Send a CC to: và nhập mail của bạn để đồng thời nhận được những gì mail tự động đã gửi cho khách hàng

Sau đó chọn Save

 

4 bầu chọn / điểm trung bình: 2
SEO là gì? Bạn đã hiểu chính xác về SEO chưa tìm hiểu ngay