Skip to content
18
08/20

Tắt chức năng cảnh báo gửi email bị lỗi

Tắt chức năng cảnh báo gửi email bị lỗi

Cách tắt chức năng cảnh báo email lỗi nhằm giảm dung lượng cho hosting.

Thông thường khi hệ thống gửi email không đến được người nhận thì hệ thống sẽ gửi về địa chỉ email chính gắn với hosting của bạn. Vì lý do bị hack hoặc web của bạn lỗi vì địa chỉ email người nhận sai, hệ thống sẽ bị tăng dung lượng nhanh chóng.

Cách giải quyết:

1. Chọn Catch-All E-Mail

2. Tại màn hình Set Catch All E-Mail hiện ra -> Chọn Fail

3. Sau đó nhấn Save để lưu lại.

5/5 (1 bầu chọn)