Trung tâm hỗ trợ và chăm sóc khách hàng

Kênh thông tin hỗ trợ

Skype: osdsupport
Hotline: 0932 224 911

Tắt chức năng cảnh báo gửi email bị lỗi

18.08.2016     284

Cách tắt chức năng cảnh báo email lỗi nhằm giảm dung lượng cho hosting.

Thông thường khi hệ thống gửi email không đến được người nhận thì hệ thống sẽ gửi về địa chỉ email chính gắn với hosting của bạn. Vì lý do bị hack hoặc web của bạn lỗi vì địa chỉ email người nhận sai, hệ thống sẽ bị tăng dung lượng nhanh chóng.

Cách giải quyết:

1. Chọn Catch-All E-Mail

2. Tại màn hình Set Catch All E-Mail hiện ra -> Chọn Fail

3. Sau đó nhấn Save để lưu lại.

6 bầu chọn / điểm trung bình: 3
SEO là gì? Bạn đã hiểu chính xác về SEO chưa tìm hiểu ngay