Trung tâm hỗ trợ và chăm sóc khách hàng

Kênh thông tin hỗ trợ

Skype: osdsupport
Hotline: 0932 224 911

Cách đổi mật khẩu email trên DirectAdmin

18.08.2016     294

Để thực hiện việc đổi mật khẩu email bạn phải đăng nhập vào màn hình quản trị của DirectAdmin với account hosting đã được OSD.VN cung cấp

Bạn nhấn chọn E-Mail Accounts

 

Bên cạnh mỗi account có dấu "+", bạn click vào dấu "+" tại tài khoản email bạn muốn thay đổi và chọn Change Password/Username.

Nếu cần thay đổi dung lượng giới hạn mới thì chọn Change Limits.

Bạn điền các thông tin mật khẩu rồi bấm Save.

Lưu ý: Mật khẩu cần có kí tự in hoa và chữ số để đảm bảo tính bảo mật

7 bầu chọn / điểm trung bình: 4
SEO là gì? Bạn đã hiểu chính xác về SEO chưa tìm hiểu ngay