Skip to content
18
08/20

Cách đổi mật khẩu email trên DirectAdmin

Cách đổi mật khẩu email trên DirectAdmin
Để thực hiện việc đổi mật khẩu email bạn phải đăng nhập vào màn hình quản trị của DirectAdmin với account hosting đã được OSD.VN cung cấp

Bạn nhấn chọn E-Mail Accounts

Bên cạnh mỗi account có dấu "+", bạn click vào dấu "+" tại tài khoản email bạn muốn thay đổi và chọn Change Password/Username.

Nếu cần thay đổi dung lượng giới hạn mới thì chọn Change Limits.

Bạn điền các thông tin mật khẩu rồi bấm Save.

Lưu ý: Mật khẩu cần có kí tự in hoa và chữ số để đảm bảo tính bảo mật

5/5 (1 bầu chọn)