Skip to content
18
08/20

Quản lý email trên hosting

Quản lý email trên hosting

Tổng quan hướng dẫn quản trị email trên Directadmin.

Địa chỉ truy cập hosting: http://tenmiencuaban.com:2222

Địa chỉ truy cập webmail: http://tenmiencuaban.com/webmail hoặc http://tenmiencuaban.com/roundcube

Bạn đăng nhập vào hosting theo thông tin được cung cấp, tại màn hình quản trị, bạn nhấn chọn E-Mail Accounts để vào trang quản trị email

Để bắt đầu tạo một email mới, bạn nhấn chọn Create account

Bạn nhập các thông tin cần thiết cho email cần tạo.

Trong đó:

  • Username: Bạn nhập vào tên của email.
  • Password: Nhập mật khẩu cho email.
  • Email Quota: Giới hạn sử dụng của email, đặt giá trị = 0 để sử dụng không giới hạn hoặc sử dụng giá trị mặc định = 50.
  • Send limit: Giới hạn email có thể gửi đi. Mặc định giá trị = 0 (để trống).

Lưu ý: Mật khẩu cần tạo yêu cầu có chứa kèm kí tự in hoa và chữ số để đảm bảo tính bảo mật.

Sau khi đã nhập thông tin hoàn tất, bạn nhấn Creat để tạo email.

Trong trường hợp bạn muốn xóa một hoặc nhiều email bất kì, bạn tích chọn Select vào email tương ứng và nhấn Delete để xóa.

5/5 (1 bầu chọn)