Trung tâm hỗ trợ và chăm sóc khách hàng

Kênh thông tin hỗ trợ

Skype: osdsupport
Hotline: 0932 224 911

Hướng dẫn trỏ tên miền song song (Domain Alias)

18.08.2016 - Lượt xem: 267

Tên miền song song (Domain Alias trên Linux hoặc Parked Domain trên hosting windows)   Là add thêm domain mới vào chạy chung với host của domain gốc và domain được add thêm này sẽ chạy chung cấu trúc file/folder với domain gốc.

Để cấu hình tên miền song song cho hosting, Trên giao diện quản trị DirectAdmin, bạn chọn mục Domain Pointers nằm trong phân vùngAdvanced Features

Hướng dẫn trỏ tên miền song song (Domain Alias)

bên trong giao diện quản trị tên miền song song

Hướng dẫn trỏ tên miền song song (Domain Alias) 1

Bạn nhập tên miền muốn tạo vào  ô Source Domain sau đó nhấn nút ADD.

Khi tạo thành công , Domain Alias sẽ hiện ra danh sách bên dưới

Hướng dẫn trỏ tên miền song song (Domain Alias) 2

như vậy trên ví dụ minh họa chúng ta có 2 tên miền : osdvn.com và osdvn2.com cùng trỏ về 1 hosting.

Để xóa tên miền song song , bạn tích chọn vào cột Select và nhấn Delete

1 bầu chọn / điểm trung bình: 5
SEO là gì? Bạn đã hiểu chính xác về SEO chưa tìm hiểu ngay