Skip to content
18
08/20

Hướng dẫn trỏ tên miền song song (Domain Alias)

Hướng dẫn trỏ tên miền song song (Domain Alias)

Tên miền song song (Domain Alias trên Linux hoặc Parked Domain trên hosting windows)   Là add thêm domain mới vào chạy chung với host của domain gốc và domain được add thêm này sẽ chạy chung cấu trúc file/folder với domain gốc.

Để cấu hình tên miền song song cho hosting, Trên giao diện quản trị DirectAdmin, bạn chọn mục Domain Pointers nằm trong phân vùng Account Manager

Bên trong giao diện quản trị tên miền song song bạn chọn Create domain pointer.

Bạn nhập tên miền muốn tạo vào  ô Source Domain sau đó nhấn nút Create.

Khi tạo thành công, Domain Alias vừa được tạo sẽ  hiện ra danh sách bên dưới.

Như vậy chúng ta đã có 2 tên miền cùng trỏ về một hosting.

Để xóa tên miền song song , bạn tích chọn vào cột Select và nhấn Delete.

5/5 (1 bầu chọn)