Skip to content
22
11/20

Hướng dẫn theo dõi các trang lỗi 404 trong Google Analytics

Hướng dẫn theo dõi các trang lỗi 404 trong Google Analytics

Hướng dẫn tùy chỉnh rất đơn giản trong Google Analytics để theo dõi lỗi 404 trên trang web của mình. Nếu trang lỗi 404 được thiết lập chính xác, Google Analytics sẽ tự động theo dõi tất cả các lỗi 404 Not Found. Với 2 báo cáo tùy chỉnh dưới đây, bạn có thể dễ dàng tìm ra những lỗi này và khắc phục.

Tạo báo cáo từ các liên kết nội bộ

Truy cập vào tài khoản Google Analytics -> chọn Tùy chọn -> Chọn Báo cáo tùy chỉnh -> Chọn Báo cáo tùy chỉnh mới

404-not-found-0.jpeg (90 KB)

404-not-found-1.jpeg (62 KB)

Trong đó

Thông tin chung
Tựa đề: nhập tựa đề cho danh mục (ví dụ: Lỗi 404 từ liên kết nội bộ)

Nội dung báo cáo
Tên: nhập tên cho danh mục báo cáo (ví dụ: Lỗi 404 từ liên kết nội bộ)
Loại: chọn loại báo cáo Bằng phẳng

Dữ liệu thống kê
Chọn Thêm thứ nguyên: Trang, Đường dẫn trang trước đó  Tiêu đề trang.
Số liệu: chọn Số lần xem trang duy nhất

Bộ lọc: chọn Đường dẫn trang trước đó -> Chọn chính xác (nhập entrance vào box, hệ thống có đưa ra gợi ý từ khóa cho bạn chọn) và Tiêu đề trang -> chọn Regex (nhập 404. Page not found vào box, hệ thống có đưa ra gợi ý từ khóa cho bạn chọn)

Chế độ xem: không chọn gì

Chọn Lưu

Sau đó mở báo cáo lỗi 404 từ liên kết nội bộ, bạn sẽ thấy các cột sau:

404-not-found-2.jpeg (84 KB)

Trong đó

Trang: URL gây ra lỗi URL.
Đường dẫn trang trước đó: Trang liên kết đến URL sai (trong hầu hết các trường hợp).
Tiêu đề trang: Tiêu đề trang 404 của bạn.
Số lần xem trang duy nhất: Số phiên mà lỗi này đã xảy ra.

=> Sau khi tạo báo cáo xong bạn có dữ liệu, bạn sẽ thực hiện được redirect 301 cho các kết quả lỗi 404 vừa tìm được.

Tạo báo cáo từ các liên kết ngoài

Trong đó

Thông tin chung
Tựa đề: nhập tựa đề cho danh mục (ví dụ: Lỗi 404 từ liên kết ngoài)

Nội dung báo cáo
Tên: nhập tên cho danh mục báo cáo (ví dụ: Lỗi 404 từ liên kết ngoài)
Loại: chọn loại báo cáo Bằng phẳng

Dữ liệu thống kê
Chọn Thêm thứ nguyên: Trang, Liên kết giới thiệu đầy đủ  Tiêu đề trang.
Số liệu: chọn Số lần xem trang duy nhất

Bộ lọc: chọn Đường dẫn trang trước đó -> Chọn chính xác (nhập entrance vào box, hệ thống có đưa ra gợi ý từ khóa cho bạn chọn) và Tiêu đề trang -> chọn Regex (nhập 404. Page not found vào box, hệ thống có đưa ra gợi ý từ khóa cho bạn chọn)

Chế độ xem: không chọn gì

404-not-found-lk-ngoai-0.jpeg (62 KB)

Chọn Lưu

Sau đó mở báo cáo lỗi 404 từ liên kết ngoài, bạn sẽ thấy các cột sau:

404-not-found-lk-ngoai-1.jpeg (76 KB)

Trang: URL gây ra lỗi URL.

Liên kết giới thiệu đầy đủ:

Các trang trên là một trang web khác có liên kết đến URL sai. Xin lưu ý: Trong nhiều trường hợp, điều này sẽ không giúp bạn thực sự tìm thấy liên kết bị lỗi, vì nó bao gồm các liên kết giới thiệu như “Google” cho các nhấp chuột từ kết quả tìm kiếm và nhiều liên kết giới thiệu không được chuyển đúng cách. Tập trung vào các liên kết giới thiệu thực sự trông giống như URL của các trang đang liên kết đến nội dung của bạn.

Tiêu đề trang:

Tiêu đề trang 404 của bạn.

Số lần xem trang duy nhất:

Số phiên mà lỗi này đã xảy ra.

=> Sau khi tạo báo cáo xong bạn có dữ liệu, bạn sẽ thực hiện được Redirect 301 cho các kết quả lỗi 404 vừa tìm được.

5/5 (1 bầu chọn)