Skip to content
21
11/20

Cài đặt và triển khai Docusaurus trên Cloudflare Pages

Cài đặt và triển khai Docusaurus trên Cloudflare Pages
Cloudflare Page, miễn phí và tuyệt vời hơn Netlify cho nhu cầu triển khai JAM Stack. Bài viết này sẽ hướng dẫn chi tiết cách triển khai Docusaurus, 1 open source của Facebook, kết hợp với Github để tạo trang hướng dẫn sử dụng hoàn toàn miễn phí.

Mô hình triển khai này tương đối khó hình dung với các bạn chưa từng biết đến Jamstack. Nếu công việc viết tài liệu do 1 mình bạn thực hiện thì có thể không cần tới github mà cài đặt Docusaurus trên máy tính cá nhân, thực hiện soạn thảo tài liệu sau đó upload thẳng lên Cloudflare Page để host site tài liệu. Tuy nhiên, điểm mạnh của Docusaurus và Github là phối hợp nhóm, tốt nhất là nên lưu tài liệu trên Github để kiểm soát thay đổi tốt hơn.

Cài đặt Docusaurus trên máy

Tạo Repo lưu trữ tại Github

Build tài liệu trên Cloudflare Page

Cấu hình tên miền trỏ về tài liệu

Một vài demo site tài liệu do Maica triển khai hỗ trợ cộng đồng:
https://viecketoan.com > hướng dẫn cho người làm kế toán
https://bangtra.com > công cụ dành cho marketing
https://doc.digipos.vn > phần mềm máy bán hàng của Supply

1) Cài đặt và triển khai Docusaurus trên Cloudflare Pages (doing)
2) Biên soạn trực tiếp file markdown tại github với prose.io
3) Hướng dẫn tổ chức lại bố cục trang chủ, sửa tài liệu chi tiết của Docusaurus
4) Hướng dẫn tùy biến và cài đặt 1 số plugin cần thiết cho Docusaurus  (todo)
5/5 (1 bầu chọn)