Skip to content
18
08/20

Hướng dẫn tạo cơ sở dữ liệu MySQL

Hướng dẫn tạo cơ sở dữ liệu MySQL

MySQL là hệ quản trị dữ liệu miễn phí, được tích hợp sử dụng chung với apache, PHP. Chính yếu tố phát triển trong cộng đồng mã nguồn mở nên mysql đã qua rất nhiều sự hỗ trợ của những lập trình viên yêu thích mã nguồn mở.

Để tạo cơ sở dữ liệu MySQL trênh host, bạn vào phân vùng quản lý Account Manager chọn MySQL Managerment

Bên trong MySQL Management lad danh sách các cơ sở dữ liệu của host. Bạn sẽ tạo mới bằng cách chọn Create new Database

Các yêu cầu bạn cần nhập khi tạo cơ sơ dữ liệu

Database Name : tên cơ sở dữ liệu

Database User : Tên đăng nhập vào cơ sở dữ liệu (còn nếu bạn tích vào ô same as database name  như hình dưới thì Database User sẽ tự động lấy tên của Database Name)

Password : mật khẩu đăng nhập MySQL

Sau khi nhập đủ thông tin, bạn nhấn Create database.

Khi cơ sở dữ liệu được tạo thành công hosting sẽ gửi thông báo với thông tin đăng nhập database.

Để đăng nhập và thao tác với MySQL ,tại Extra Features  bạn chọn PHPMyAdmin , sau đó đăng nhập với Username và password đã tạo ở trên.

5/5 (1 bầu chọn)