Trung tâm hỗ trợ và chăm sóc khách hàng

Kênh thông tin hỗ trợ

Skype: osdsupport
Hotline: 0932 224 911

Hướng dẫn tạo cơ sở dữ liệu MySQL

18.08.2016 - Lượt xem: 136

MySQL là hệ quản trị dữ liệu miễn phí, được tích hợp sử dụng chung với apache, PHP. Chính yếu tố phát triển trong cộng đồng mã nguồn mở nên mysql đã qua rất nhiều sự hỗ trợ của những lập trình viên yêu thích mã nguồn mở.

Để tạo cơ sở dữ liệu MySQL trênh host, bạn vào phân vùng quản lý MySQL Managerment

Hướng dẫn tạo cơ sở dữ liệu MySQL

danh sách các cơ sở dữ liệu của host , ở đây chưa có cơ sở dữ liệu nào được sử dụng. Bạn sẽ tạo mới bằng cách chọn Create new Database

Hướng dẫn tạo cơ sở dữ liệu MySQL 1

Các yêu cầu bạn cần nhập khi tạo cơ sơ dữ liệu

Hướng dẫn tạo cơ sở dữ liệu MySQL 2

Database Name : tên cơ sở dữ liệu

Database Username : tên đăng nhập vào MySQL

Password : mật khẩu đăng nhập MySQL

sau khi nhập đủ thông tin , bạn nhấn Create. vậy là bạn đã tạo thành công cơ sở dữ liệu mới.

Để đăng nhập và thao tác với MySQL ,tại SQL Managerment  bạn chọn PHPMyAdmin , sau đó đăng nhập với Username và password đã tạo ở trên.

Hướng dẫn tạo cơ sở dữ liệu MySQL 3

1 bầu chọn / điểm trung bình: 5
SEO là gì? Bạn đã hiểu chính xác về SEO chưa tìm hiểu ngay