Skip to content
18
08/20

Hướng dẫn kiểm tra file Logs

Hướng dẫn kiểm tra file Logs

Error log là file lưu lại những lỗi  xảy ra trong quá trình website hoạt động nhằm mục đích giúp quản trị theo dõi và sửa lỗi dễ dàng hơn.

 

Để xem được file Logs , từ trang quản trị DirectAdmin , bạn chọn Site Summary / Statistics / Logs  trong mục System Info & Files

Tiếp theo chọn Error Log

Các lỗi sẽ hiển thị  đầy đủ : Ngày , Giờ , lý do phát sinh

5/5 (1 bầu chọn)