Trung tâm hỗ trợ và chăm sóc khách hàng

Kênh thông tin hỗ trợ

Skype: osdsupport
Hotline: 0932 224 911

Hướng dẫn đổi phiên bản PHP

18.08.2016     222

Để được hỗ trợ tối ưu các tính năng từ máy chủ , bạn nên chọn phiên bản PHP phù hợp nhất với host của minh.

Sau đây là cách thay đổi phiên bản PHP trên DirectAdmin.Sau khi đăng nhập host với tài khoản được bàn giao, bạn vào mục Domain Setup

Click vào tên Domain bạn muốn thay đổi phiên bản PHP, trong ví dụ này sẽ click vào Domain  osdvn.com

 

Tại đây bạn có  2 sự lựa chọn là phiên bản PHP5.6 hoặc PHP5.5

Sau khi lựa chọn, nhấn SAVE để lưu thay đổi. Vậy là bạn đã thay đổi xong phiên bản PHP cho hosting.

3 bầu chọn / điểm trung bình: 2
SEO là gì? Bạn đã hiểu chính xác về SEO chưa tìm hiểu ngay