Skip to content
18
08/20

Hướng dẫn sử dụng tính năng Vacation Messages

Hướng dẫn sử dụng tính năng Vacation Messages

Vacation Messages là chức năng tích hợp sẵn trên hosting cho phép bạn "đặt lịch" khá tiện lợi. bạn có thể sử dụng nó để nhắc việc hoặc gửi mail cho quản trị viên. Nó tương tự như google calendar. Khi đến lịch hệ thống sẽ tự động gửi vào email đã định sẵn.

Để cài đặt bạn chọn Vacation message trong phần E-mail Manager

Khi chưa có email nào được cài đặt cho tiện ích Vacation Messages , chúng ta sẽ cài đặt mới bằng cách vào mục Set Vacation Message

Tới bước này bạn sẽ thực hiện nhập các yêu cầu cài đặt

1- Lựa chọn email sẽ nhận được cảnh báo (email được đăng kí hosting).

2- Tiêu đề thư cảnh báo.

3- Nội dung thư cảnh báo.

4- Tấn suất gửi tin nhắn.

5-Thời gian bắt đầu thiết lập Vacation message.

6-Thời gian kết thúc.

Cuối cùng chọn Create để hoàn thành cài đặt Vacation message.

5/5 (1 bầu chọn)