Trung tâm hỗ trợ và chăm sóc khách hàng

Kênh thông tin hỗ trợ

Skype: osdsupport
Hotline: 0932 224 911

Hướng dẫn đổi mật khẩu email trên Directadmin

18.08.2016     215

Để thực hiện việc đổi email bạn đăng nhập vào DirectAdmin với account hosting được cung cấp.

Bạn nhấn chọn E-Mail Accounts

 

Bên cạnh mỗi email account, có dấu "+" bạn click vào dấu "+" của tài khoản email bạn muốn thay đổi mật khẩu.

Chọn Change Password/Username

Bạn điền mật khẩu khẩu mới vào rồi rồi bấm Save

Lưu ý: Mật khẩu cần tạo yêu cầu có chứa kèm kí tự in hoa và chữ số để đảm bảo tính bảo mật

Khi hệ thống gửi thông báo thì mật khẩu email đã được đổi thành công.

5 bầu chọn / điểm trung bình: 2
SEO là gì? Bạn đã hiểu chính xác về SEO chưa tìm hiểu ngay