Skip to content
18
08/20

Hướng dẫn dùng chức năng Catch-All E-Mail

Hướng dẫn dùng chức năng Catch-All E-Mail
Catch All Email là một tính năng cho phép bạn sử dụng một email thay thế nào đó nhận thư từ khách hàng khi mà họ nhập sai địa chỉ email hosting của bạn.

Để làm được điều đó bạn cần cấu hình dịch vụ Catch All Email.Trong Email management , chọn phần Catch-All E-Mail

Có 3 lựa chọn cho bạn , nhưng tốt nhất ở đây bạn nên chọn thứ 3 nhập Address, bạn có thể nhập vào 1 địa chỉ email bất kì hoặc email đã đăng kí trên host.

Cuối cùng nhấn Save để hoàn thành cài đặt Catch All Email cho hosting của bạn.

5/5 (1 bầu chọn)