Skip to content

Hosting

Quản lý email trên hosting
Tổng quan hướng dẫn quản trị email trên Directadmin.Địa chỉ truy cập hosting: http://tenmiencuaban.com:2222Địa chỉ truy cập...
Quản lý email trên hosting
18
08/20

Quản lý email trên hosting

Tổng quan hướng dẫn quản trị email trên Directadmin.Địa chỉ truy cập hosting: http://tenmiencuaban.com:2222Địa chỉ truy cập...Đọc tiếp
osdvn
Tắt chức năng cảnh báo gửi email bị lỗi
18
08/20

Tắt chức năng cảnh báo gửi email bị lỗi

Cách tắt chức năng cảnh báo email lỗi nhằm giảm dung lượng cho hosting.Thông thường khi hệ thống gửi email không đến được người nhận thì hệ thống sẽ gửi về địa...Đọc tiếp
osdvn
Cách đổi mật khẩu email trên DirectAdmin
18
08/20

Cách đổi mật khẩu email trên DirectAdmin

Để thực hiện việc đổi mật khẩu email bạn phải đăng nhập vào màn hình quản trị của DirectAdmin với account hosting đã được OSD.VN cung cấpĐọc tiếp
osdvn